Monday, 5 November 2012

PENGENALAN KSSR TAHUN 3


 • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5.12 DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK UNTUK KEGUNAAN STANDARD PRESTASI SEKOLAH KEBANGSAAN MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN 1
 • 2. MATLAMAT KURIKULUMKurikulum Dunia Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yangmenghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzikal. OBJEKTIF KURIKULUMKurikulum Dunia Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: 1. Mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik. 2. Mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal. 3. Menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik. 4. Membaca dan menulis notasi muzik. 5. Menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. 6. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 2
 • 3. OBJEKTIF KURIKULUM TAHUN 1Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut: 1. Menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo. 2. Memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. 3. Memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik. 4. Menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. 5. Mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar. 6. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.Dokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 3
 • 4. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah 2 Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah 3 Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah 4 Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah 5 Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah 6 Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiahDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 4
 • 5. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 Mengetahui asas muzik dan nilai B1D1 B1D1E1 Tahu sahsiah (Pengetahuan dan Kefahaman Memberi tindak balas dengan cara mengajuk Muzik) atau menyebut nama elemen muzik Mengenal pasti elemen muzik B1D2 B1D2E1 (Sahsiah) Menunjukkan penghayatan 1 nilai daripada Menghayati 1 nilai daripada nilai-nilai nilai-nilai berikut: berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur, prihatin, menghargai masa, kasih sayang, bertolak kerjasama, menghargai masa, kasih ansur, hormat menghormati, patriotik, sayang, bertolak ansur, hormat menyanjung budaya, menghargai alam sekitar menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitarDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 5
 • 6. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 Mempunyai pengetahuan dan B2D1 B2D1E1 Tahu kefahaman tentang elemen muzik (Pengetahuan dan Kefahaman Menjelaskan elemen muzik secara lisan dalam dan serta menerapkan nilai sahsiah Muzik) kuiz Faham Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian bertulis B2D2 B2D2E1 (Sahsiah) Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai Menghayati 2 hingga 3 nilai daripada daripada nilai-nilai berikut: nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur, prihatin, menghargai masa, kasih sayang, bertolak kerjasama, menghargai masa, kasih ansur, hormat menghormati, patriotik, sayang, bertolak ansur, hormat menyanjung budaya, menghargai alam sekitar menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitarDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 6
 • 7. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 Menguasai pengetahuan dan B3D1 B3D1E1 Tahu, Faham kemahiran serta (Pengetahuan dan Kefahaman Muzik) Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dan mengaplikasikannya dalam Memberi respon kepada elemen muzik Boleh Buat aktiviti muzikal serta mempunyai B3D1E2 nilai sahsiah Membandingkan pic tinggi dan rendah B3D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan B3D1E4 Menepuk detik B3D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek B3D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis B3D2 B3D2E1 (Kemahiran Muzik) Menyanyi mengikut detik Menyanyi sambil membuat gerakan B3D2E2 Menyanyi mengikut tempo B3D2E3 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembutDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 7
 • 8. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B3D3 B3D3E1 (Sahsiah) Menunjukkan penghayatan 4 hingga 5 nilai Menghayati 4 hingga 5 nilai daripada daripada nilai-nilai berikut: nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar menyanjung budaya, menghargai alam sekitarDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 8
 • 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 Menguasai pengetahuan dan B4D1 B4D1E1 Tahu, Faham kemahiran serta (Pengetahuan dan Kefahaman Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dan mengaplikasikannya dalam Muzik) secara betul Boleh Buat aktiviti muzikal dengan betul serta Memberi respon kepada elemen dengan mengamalkan nilai sahsiah muzik dengan betul B4D1E2 Beradab Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul B4D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul B4D1E4 Menepuk detik dengan betul B4D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul B4D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betulDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 9
 • 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B4D2 B4D2E1 (Kemahiran Muzik) Memainkan perkusi mengikut detik dengan Menunjuk cara nyanyian dan permainan betul alat perkusi dengan betul B4D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul B4D2E3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul B4D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul B4D3E1 B4D3 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai (Sahsiah) daripada nilai-nilai berikut: Menghayati 6 hingga 7 nilai daripada jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, nilai-nilai berikut: menghargai masa, kasih sayang, bertolak jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, ansur, hormat menghormati, patriotik, menghargai masa, kasih sayang, bertolak menyanjung budaya, menghargai alam sekitar ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitarDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 10
 • 11. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 Menguasai pengetahuan dan B5D1 B5D1E1 Tahu, Faham kemahiran serta (Pengetahuan dan Kefahaman Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dan mengaplikasikannya dalam Muzik) secara betul dan tepat Boleh Buat aktiviti muzikal dengan betul Memberi respon kepada semua dengan dan tepat serta menjadi murid elemen muzik dengan betul dan tepat B5D1E2 Beradab Terpuji contoh kepada yang lain dan Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan berketrampilan dalam nilai betul dan tepat sahsiah B5D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat B5D1E4 Menepuk detik dengan betul dan tepat B5D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat B5D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepatDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 11
 • 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B5D2 B5D2E1 (Kemahiran Muzik) Memainkan perkusi mengikut detik dengan Menunjuk cara nyanyian dan permainan betul dan tepat alat perkusi dengan betul dan tepat B5D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat B5D2E3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat B5D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat B5D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat B5D3 B5D3E1 (Sahsiah) Menunjukkan penghayatan 8 hingga 9 nilai Menghayati 8 hingga 9 nilai daripada daripada nilai-nilai berikut: nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar menyanjung budaya, menghargai alam sekitarDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 12
 • 13. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 Menguasai pengetahuan dan B6D1 B6D1E1 Tahu, Faham kemahiran serta (Pengetahuan dan Kefahaman Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dan mengaplikasikannya secara Muzik) secara betul dan tepat Boleh Buat kreatif dalam aktiviti muzikal Memberi respon kepada semua dengan serta menjadi contoh dan boleh elemen muzik secara kreatif dengan B6D1E2Beradab Mithali menunjuk cara dengan betul betul dan tepat Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan dan tepat serta berkeperibadian betul dan tepat mulia dalam nilai sahsiah B6D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat B6D1E4 Mengekspresi mud dengan betul dan tepat B6D1E5 Menepuk detik dengan betul dan tepat B6D1E6 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat B6D1E7 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat B6D1E8 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepatDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 13
 • 14. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B6D2 B6D2E1 (Kemahiran Muzik) Memainkan perkusi mengikut detik dengan Menunjuk cara nyanyian dan permainan betul dan tepat alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain B6D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat B6D2E3 Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat B6D2E4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat B6D2E5 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat B6D2E6 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat B6D2E7 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepatDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 14
 • 15. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B6D3 B6D3E1 (Sahsiah) Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai Menghayati 10 hingga 12 nilai daripada daripada nilai-nilai berikut: nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar menyanjung budaya, menghargai alam sekitarDokumen Standard Prestasi KSSR Tahun 1 @ LP 15

Tuesday, 30 October 2012

Monday, 29 October 2012

KSSRKlik link di bawah  :